Přizpůsobení zařízení HTC One V pomocí scén

Přizpůsobení zařízení HTC One V pomocí scén

Když používáte scény, promění se vaše zařízení HTC One V na více telefonů. Scény jsou přizpůsobená rozvržení Výchozí obrazovky, které lze rychle použít. Přepínáním mezi scénami okamžitě měníte zařízení HTC One V na dokonalý víkendový telefon, cestovní telefon, pracovní telefon a telefon čistě pro hraní.
Poznámka: Pokaždé, když na Výchozí obrazovku něco přidáte nebo na ní něco upravíte, zařízení HTC One V automaticky vaše změny uloží do aktuálně vybrané scény.

Vytvoření nové scény

Při vytváření nové scény začnete na prázdné Výchozí obrazovce.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Přizpůsobit.
 2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku Scéna.
 3. Klepněte na položku > Nový.
 4. Zadejte název nové scény a potom klepněte na položku Hotovo.
 5. Přizpůsobte scénu přidáním widgetů a aplikací, změňte tapetu atd. Všechny vaše změny se v této scéně automaticky uloží.

Přejmenování scény

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Přizpůsobit.
 2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku Scéna.
 3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte scénu, kterou chcete přejmenovat.
 4. Stiskněte a přidržte miniaturu scény a potom klepněte na položku Přejmenovat.
 5. Zadejte název nové scény.
 6. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Odstranění scén

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Přizpůsobit.
 2. Na kartě Zobrazení klepněte na položku Scéna.
 3. Klepněte na položku > Odstranit.
 4. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva procházejte scénami a potom klepněte na jednu nebo více scén, které chcete odstranit.
 5. Klepněte na položku Odstranit.
0 lidí to považuje za užitečné