Pořizování panoramatických fotografií
Pořízení panoramatického snímku

Pořizování panoramatických fotografií

Ať se jedná o most Golden Gate nebo o Eiffelovu věž, můžete vyfotografovat cokoli širokého nebo vysokého na jediné fotografii.
  1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
  2. Klepněte na položku Panorama.
    Poznámka: V tomto režimu jsou funkce přibližování a oddalování a blesk zakázány.
  3. Až budete připraveni pořídit první snímek, klepněte na . Zobrazí se směrové šipky a vyzvou vás, abyste se posunuli vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku (nebo se posuňte nahoru či dolů ve zobrazení na výšku).
  4. Při posunování se na obrazovce zobrazí nápověda. Tak pořiďte první část scény, kterou chcete pořídit.
  5. Pohybujte dále HTC One V co nejplynuleji. Fotoaparát automaticky pořídí dávku pěti snímků.
  6. Klepnutím na tlačítko kdykoli pořizování zastavíte.
Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.
0 lidí to považuje za užitečné