Režim spánku

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC One V do režim nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC One V uloženo v tašce. I přesto budete dostávat zprávy a hovory a zmeškané hovory a zprávy se zobrazí na obrazovce uzamčení.
Tip: Pokud nechcete, aby se zmeškané hovory nebo zprávy zobrazovaly na obrazovce uzamčení, vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na položku > Utajení.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete telefon do režimu spánku. Telefon HTC One V se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC One V probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete muset odemknout.
Poznámka: Zařízení HTC One V se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.
Poznámka: Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, kód pin nebo heslo, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili, zadali kód PIN nebo heslo.
Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout nebo do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

Otevření aplikace nebo složky z obrazovky uzamčení

  • Pro odemčení obrazovky a přímé přejití do aplikace nebo složky přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci nebo složku dolů do kruhu.
    Tip: Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li změnit zástupce na obrazovce uzamčení, nahraďte aplikace nebo složky na panelu spouštění.
  • Pokud na obrazovce uzamčení je oznámení nebo informace, například zmeškaný hovor či nová zpráva, můžete ji přetáhnout na kroužek pro přímé přejití na aplikaci.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné