ZAČÍNÁME
Pohybu prstů
ZAČÍNÁME

Pohybu prstů

Klepnutí Když chcete psát pomocí klávesnice, vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony, nebo stisknout tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem.
Stisknutí a přidržení Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.
Přesunutí nebo posunutí Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce.
Přetažení Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.
Rychlé pohyby Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv.
Otočit Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že zařízení HTC One V otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete HTC One V otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici.
Štípnutí V některých aplikacích, např. Galerie nebo webový prohlížeč lze „štípnout​“‍ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení.
Posouvání dvěma prsty V některých aplikacích, které mají třídění, například Pošta nebo Lidé, můžete pro procházení na obrazovce používat dva prsty. Na obrazovce se zobrazí pořadí třídění a je možné snadno procházet požadované informace.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
439
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-v
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY