Resetování zařízení HTC One SV (obnovení hardwarového nastavení)

Resetování zařízení HTC One SV (obnovení hardwarového nastavení)

Pokud má zařízení HTC One SV trvalý problém, který nelze vyřešit, můžete provést obnovení továrního nastavení (také označované jako obnovení hardwarového nastavení nebo úplné obnovení). Obnovení továrního nastavení vrátí telefon do původního stavu – stavu, než jste telefon poprvé zapnuli.

Když provedete obnovení továrního nastavení, bude z telefonu odstraněno následující:

 • Váš účet Google
 • Všechny účty, které jste přidali v položce Nastavení > Účty a synchronizace a data spojená s těmito účty
 • Osobní data, které jste vytvořili nebo synchronizovali do telefonu, například profil, kontakty, zprávy, e-maily, události kalendáře atd
 • Data a nastavení systému a aplikací
 • Stažené aplikace

Soubory, například hudba, fotografie, videa a dokumenty, budou také odstraněny, pokud vyberete možnost Vymazání všech dat.

Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Poznámka: Obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z telefonu, včetně osobních informací.

Provedení hardwarového obnovení továrního nastavení z nabídky nastavení

 1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Zálohovat a reset.
 2. Klepněte na položku Resetovat telefon.
 3. Pokud chcete odstranit média a další data ze zařízení HTC One SV, vyberte položku Vymazání všech dat.

  Pokud chcete odstranit média a další data na své paměťové kartě, klepněte na položku Smazat kartu SD.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC One SV nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC One SV.

Důležité: Nesmí být vybrána možnost Rychlé spuštění v položkách Nastavení > Napájení.
 1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
 2. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ.
 3. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se třemi snímky Android, pak uvolněte tlačítko NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.
 4. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
0 lidí to považuje za užitečné