Nastavení a služby
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo
Nastavení a služby

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Zapnutím režimu Letadlo (Letecký) se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC One SV, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Poznámka:
  • Po povolení režimu Letadlo můžete Bluetooth a Wi-Fi opět ručně zapnout.
  • Pokud je zapnutá funkce sdílení internetu, povolením režimu Letadlo se funkce vypne. Po zakázání režimu Letadlo budete muset funkci sdílení internetu ručně zapnout.
Režim Letadlo můžete zapnout nebo vypnout následovně:
  • Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku Režim Letadlo.
  • Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení. Pro zapnutí a vypnutí režimu v letadle klepněte na dlaždici Režim V letadle.
Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo .
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
537
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-sv
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY