Zjištění využívání baterie

Zjištění využívání baterie

Podívejte se na seznam aplikací, které využívají baterii. Můžete také zobrazit, nakolik a jak dlouho byla baterie používána pro každou aplikaci.
  1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Napájení.
  2. Klepněte na položku Používání, abyste zjistili, jak používá baterii. Uvidíte, nakolik využívají napájení z baterie prostředky, jako je CPU pro aplikace a další uživatelské potřeby.
Tip: Pokud při zobrazení obrazovky s podrobnostmi využívání baterie uvidíte tlačítka, můžete na ně klepnout a upravit nastavení, která mají vliv na používání baterie, nebo vypnout funkci, která spotřebovává baterii.

Zobrazení procenta baterie

Přímo na stavovém řádku můžete zjistit zbývající procento nabití baterie.
  1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Napájení.
  2. Vyberte možnost Zobrazit úroveň nabití baterie.
0 lidí to považuje za užitečné