Příjem souborů pomocí Bluetooth

Příjem souborů pomocí Bluetooth

HTC One SV může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb, kontaktních informací, událostí kalendáře a dokumentů, například PDF.
Důležité: Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
 1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
 2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, zapněte ji klepnutím na dlaždici Bluetooth.
 3. Klepněte na . Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
 4. Klepněte na název Bluetooth vašeho zařízení poblíž horní části obrazovky, aby zařízení HTC One SV bylo viditelné pro zařízení Bluetooth, která jsou poblíž.
 5. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do zařízení HTC One SV.
 6. Na výzvu přijměte žádost o spárování na zařízení HTC One SV a odesílacím zařízení. Také můžete být vyzváni k zadání stejného hesla nebo potvrzení automaticky generovaného hesla na obou zařízeních.

  Potom se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.

 7. Klepněte na položku Párovat.
 8. Když HTC One SV obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak klepněte na položku Přijmout.
 9. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Přesuňte panel Oznámení a pak klepněte na příslušné oznámení.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

 • Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
 • V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na Importovat. Soubor vCalendar je přidán do událostí Kalendář.
 • V případě souboru kontaktů vCard můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.
0 lidí to považuje za užitečné