Nastavení a služby
Připojení sluchátek Bluetooth
Nastavení a služby

Připojení sluchátek Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady Bluetooth.
Důležité:
 • Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek, musí sluchátka podporovat profil A2DP Bluetooth.
 • Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je tablet HTC One SV mohl vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.
 1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
 2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, zapněte ji klepnutím na dlaždici Bluetooth.
 3. Klepněte na . Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
 4. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, klepněte na položku a potom klepněte na Vyhledávání pro obnovení seznamu.
 5. Když uvidíte název sluchátek v části Dostupná zařízení, klepněte na něj. HTC One SV se spáruje se sluchátky a stav připojení sluchátek se zobrazí v části Párovaná zařízení.
  Poznámka: Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.
Když jsou sluchátka Bluetooth připojena k zařízení HTC One SV, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth .

Opětné připojení sluchátek Bluetooth

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth v zařízení HTC One SV a pak zapnutím sluchátek.

Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.

Důležité: Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.
 1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
 2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, zapněte ji klepnutím na dlaždici Bluetooth.
 3. Klepněte na . Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
 4. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
 5. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka připojit, postupujte podle pokynů v části „Zrušení párování zařízení Bluetooth​“‍ v této kapitole, pak postupujte podle kroků v „Připojení sluchátek Bluetooth​“‍ výše.

 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
537
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-sv
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-bluetooth-connect_headset