Dávkový import veškeré hudby, fotografií a videí z telefonu

Dávkový import veškeré hudby, fotografií a videí z telefonu

Můžete nastavit HTC Sync Manager pro automatický dávkový import všech multimediálních souborů z telefonu do počítače. Pokud jste již dávkový import prováděli dříve, aplikace HTC Sync Manager zjistí nová média a provede import pouze nových položek.
  1. Připojte telefon k počítači.
  2. Pokud váš telefon HTC má úložiště telefonu i paměťovou kartu, klikněte na Výchozí > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE a potom zvolte, ze kterého úložiště chcete importovat.
  3. Pokud chcete importovat veškerou hudbu, klikněte na položku Hudba > NASTAVENÍ a potom vyberte položku Kopírovat všechnu hudbu z telefonu.
  4. Pokud chcete importovat všechny fotografie a videa, klikněte na položku Galerie > NASTAVENÍ a potom vyberte položku Automaticky importovat fotografie a videa z telefonu.
    Tip: Vyberte možnost Odstraňovat fotografie a videa z telefonu po importování, pokud chcete po přenosu fotografie a videa z telefonu odstranit.
  5. Klikněte na , pokud provádíte dávkový import poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync Manager příště povolit automatický import souborů a synchronizaci dat, klikněte na položku Výchozí > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE a potom vyberte možnost Synchronizovat automaticky vždy při připojení telefonu.
0 lidí to považuje za užitečné