APLIKACE A FUNKCE
Pořizování poznámek
APLIKACE A FUNKCE

Pořizování poznámek

Pomocí aplikace Poznámky si můžete zapisovat nápady, otázky a vše ostatní. Můžete zadávat text, zaznamenávat zvuk, přikládat fotografie a dokumenty a dokonce spojit poznámky s událostí v aplikaci Kalendář.

Když aplikaci Poznámky otevřete poprvé, můžete využít rychlou prohlídku a nastavit si účet Evernote. Pokud tento krok přeskočíte, můžete se ke službě Evernote přihlásit později v nastavení Účty a synchronizace.

Poznámka: Evernote je aplikace třetí strany a společnost HTC Corporation ji neposkytuje ani s ní nemá nic společného.

Vytvoření zápisníku

 1. Otevřete aplikaci Poznámky.
 2. Na hlavní obrazovce Poznámky klepnutím na položku otevřete nabídku výběru a potom klepněte na položku Nový zápisník.
 3. Zadejte název zápisníku.
 4. Klepněte na položku Místní zápisník pro uložení zápisníku v zařízení HTC One SV nebo klepněte na položku Synchronizovaný zápisník pro synchronizaci poznámek s účtem Evernote.
 5. Klepněte na tlačítko Vytvořit.
Pro otevření nebo přepnutí na jiný zápisník jednoduše znovu klepněte na a potom klepněte na název zápisníku.

Vytvoření poznámky

 1. S otevřeným zápisníkem klepněte na položku .
 2. Zadejte název poznámky.
 3. Zadejte zprávu:
  • Klepněte na zprávu a potom začněte psát text.
  • Klepnutím na tlačítko zahájíte zaznamenávání zvuku. Klepnutím na tlačítko zastavíte zaznamenávání.
  • Klepněte na položku > Připojit a zvolte typ souboru.
  • Klepněte na pro vytvoření obrázku a vložení do poznámky.
  • Klepněte na pro pořízení fotografie a vložení do poznámky.
  • Pro propojení poznámky s událostí klepněte na položku > Kalendář.
  Tip: Pokud chcete změnit velikost fotografie, obrázku nebo kresby, kterou jste přiložili k poznámce, stiskněte a přidržte položku a potom klepněte na položku Změnit velikost.
 4. Klepněte na tlačítko > Uložit.

Vytvoření obrázku

Můžete vytvořit obrázek, klihykáky nebo ilustrace a zahrnout je do své poznámky.
 1. S otevřenou poznámkou klepněte na položku .
 2. Zvolte požadovanou barvu.
 3. Prstem kreslete na prázdnou část.
 4. Pokud část obrázku chcete smazat, klepněte na a potom posuňte prst vlevo nebo vpravo na oblast, kterou chcete smazat. Můžete také klepnout na položku > Zpět pro odstranění posledního tahu.
 5. Pro vložení obrázku do poznámky klepněte na položku > Uložit.

Kopírování a vkládání obrázku

V aplikacích, jako je Internet, můžete vybrat a zkopírovat obrázek a vložit jej do aplikace Poznámky.
 1. Při procházení webové stránky stiskněte a přidržte obrázek.
 2. V nabídce klepněte na položku Kopírovat obraz. Pak je vybraný obrázek zkopírován do schránky.
 3. Při psaní nebo úpravě poznámky stiskněte a přidržte tam, kam chcete obrázek vložit.
 4. Klepněte na Vložit.

Přehrání zvukové nahrávky v aplikaci Poznámky

Po nahrání schůzky si můžete poslechnout zvukový klip a připomenout si hlavní body. Pokud jste si při nahrávání zvuku dělali poznámky, přidají se časové značky (malé barevné uzlíky na panelu zvuku) pro přišpendlení vašich poznámek do časového rámce zvukové nahrávky.
 1. Otevřete poznámku tam, kde máte zaznamenaný hlasový klip.
 2. Klepnutím na přehrajte zvukový záznam.
 3. Klepněte na nebo pro přejití na další nebo předchozí časovou značku. Když přecházíte z jedné časové značky na druhou, uvidíte miniaturu poznámky pro rychlý náhled toho, co jste si při nahrávání poznamenali.
Tip: Můžete také klepnout na konkrétní položku v poznámce pro přeskočení na příslušnou časovou značku a poslechnout si zvuk, který jste v tu chvíli nahráli.

Synchronizace poznámek

Můžete si zvolit, zda chcete synchronizovat poznámky mezi zařízením HTC One SV a účtem Evernote na webu automaticky nebo ručně.
Poznámka: Pro spuštění synchronizace poznámek se musíte v tabletu HTC One SV přihlásit na svůj účet Evernote.
 1. Otevřete aplikaci Poznámky.
 2. Pro ruční synchronizaci poznámek klepněte na na obrazovce Všechny poznámky a potom klepněte na položku Synchronizace.
 3. Chcete-li nastavit automatickou aktualizaci aplikace Poznámky, klepněte na na obrazovce Všechny poznámky a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace.
 4. Klepněte na svůj účet Evernote a potom přizpůsobte nastavení synchronizace.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
537
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-sv
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY