Používání map

Používání map

Když otevřete aplikaci Google Maps, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panorámování na mapě.

 1. Otevřete aplikaci Mapy.
 2. Klepněte na položku pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka nebo ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.
 3. Pohybujte se po mapě pomocí gest s prsty.
  • Přesuňte prst libovolným směrem pro posunutí.
  • Poklepejte na mapu nebo přesuňte dva prsty od sebe nad určitou oblastí pro přiblížení.
  • Poklepejte na mapu dvěma prsty nebo přesuňte dva prsty k sobě nad určitou oblastí pro oddálení.
  • Stiskněte oblast dvěma prsty a přidržte ji a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro otočení mapy.
  • Stiskněte oblast dvěma prsty a přidržte ji a potom rychle přesuňte prsty dolů pro zobrazení šikmého zobrazení mapy. Rychle přesuňte prsty nahoru pro zobrazení shora.
 4. Klepněte na pro zapnutí režimu Kompasu. V režimu Kompas se mapa orientuje podle směru, ve kterém stojíte. Pro ukončení režimu Kompas klepněte na .
  Tip: Přidejte zobrazení mapy pro zobrazení více informací překryvně na mapě. Klepněte na a potom klepněte na zobrazení mapy, například Doprava nebo Veřejná doprava. Pro odstranění tohoto zobrazení mapy klepněte znovu na seznam zobrazení mapy.
0 lidí to považuje za užitečné