Uchovávání dokumentů v SkyDrive

Uchovávání dokumentů v SkyDrive

Uložení dokumentu Office do SkyDrive

Pomocí aplikace Polaris Office můžete vytvořit nebo otevřít dokument a uložit jej do online úložiště SkyDrive.
 1. Otevřete aplikaci Polaris Office.
 2. Vytvořte nebo otevřete dokument.
 3. Klepněte na tlačítko > Uložit jako.
 4. Zadejte nový název souboru.
 5. Klepněte na položku > SkyDrive.
 6. Klepněte na tlačítko Uložit.
Tip: Po otevření dokumentu můžete také klepnout na položku > Sdílet > SkyDrive pro HTC Sense pro odeslání dokumentu do složky SkyDrive.

Úprava dokumentu Office v SkyDrive

Pomocí aplikace Polaris Office můžete zobrazit nebo upravit dokument, který je uložený ve vašem úložišti SkyDrive.
 1. Otevřete aplikaci Polaris Office.
 2. Klepněte na položku SkyDrive.
 3. Otevřete složku, která obsahuje dokument, jenž chcete zobrazit nebo upravit.
 4. Otevřete dokument klepnutím.
 5. Chcete-li provést změny, klepněte na položku .
 6. Po upravení dokumentu klepněte na položku nebo klepněte na položku > Uložit jako.

Uložení dokumentu PDF do SkyDrive

Pomocí aplikace PDF Viewer můžete otevřít dokument a uložit jej do online úložiště SkyDrive.
 1. Otevřete aplikaci PDF Viewer.
 2. Přejděte na požadovaný dokument a otevřete jej.
 3. Klepněte na tlačítko > Uložit jako.
 4. Zadejte nový název souboru.
 5. Klepněte na položku > SkyDrive a potom klepněte na položku OK.
Tip: Po otevření dokumentu můžete také klepnout na položku > Sdílet > SkyDrive pro HTC Sense pro odeslání dokumentu do složky SkyDrive.
0 lidí to považuje za užitečné