Odesílání fotografií SkyDrive z aplikace Galerie

Odesílání fotografií SkyDrive z aplikace Galerie

  1. Otevřete aplikaci Galerie.
  2. Přejděte na album nebo fotografie události, které chcete sdílet.
  3. Klepněte na položku Sdílet > SkyDrive pro HTC Sense.
  4. Vyberte jednu nebo více fotografií, které chcete odeslat, a potom klepněte na položku Další.
  5. Vyberte složku v SkyDrive a potom klepněte na položku OK.
0 lidí to považuje za užitečné