Poslech hudby

Poslech hudby

Užívejte si oblíbené skladby v HTC One SV pomocí aplikace Hudba.

Důležité: Když otevřete aplikaci Hudba poprvé, budete požádáni, zda chcete automaticky stáhnout související obsah, například obaly alb a fotografie interpretů, do zařízení HTC One SV.
  1. Otevřete aplikaci Hudba.
  2. Klepněte na položku a zvolte, zda chcete procházet podle interpretů, alb nebo jiné kategorie.
  3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
  4. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.

Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.

Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)

Cyklicky procházejte režimy opakování: opakovat všechny skladby, opakovat aktuální skladbu a neopakovat.

Minimalizujte obrazovku Nyní se přehrává, pokud chcete pokračovat v procházení své hudební sbírky.

Tip: Když posloucháte hudbu a obrazovka se vypne, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ a znovu zapněte obrazovku a přímo ovládejte přehrávání hudby na obrazovce zamčení.

Jak zajistit, aby vaše hudba zněla lépe

Zapněte Beats Audio pro lepší zvukový zážitek. Skladby a videa přehrávané aplikacích Hudba, Galerie nebo dalších mají bohatý a autentický zvuk.
  1. Připojte sluchátka nebo telefon HTC One SV připojte k externímu reproduktoru.
  2. Pro zapnutí nebo vypnutí profilu Beats Audio přejděte na Nastavení a klepněte na spínač pro zapnutí a vypnutí Beats Audio.
0 lidí to považuje za užitečné