Sledování a stříhání videa

Sledování a stříhání videa

Při sledování videa můžete pořídit snímek, oříznout video pro odstranění nechtěných scén a více.
  1. Ve zobrazení Alba nebo Události v aplikaci Galerie přejděte na video, které chcete sledovat.
  2. Klepněte na ovládací prvky na obrazovce pro přehrání nebo pozastavení přehrávání, úpravu hlasitosti a tak dále.
    Tip: Klepněte na položku > Vybrat přehrávač pro sdílení videa na vaší domácí síti.
  3. Klepněte na pro zachycení a uložení statického snímku.
  4. Pro oříznutí videa klepněte na položku > Upravit.
  5. Přetáhněte dva posuvníky do míst, kde má video začínat a končit.
  6. Klepnutím na zobrazíte náhled oříznutého videa.
  7. Klepněte na tlačítko Uložit.
Ořezané video se uloží jako nový soubor. Původní video zůstane zachováno beze změn.
0 lidí to považuje za užitečné