Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie

Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie

Vzpomínka na dobré časy. Pomocí aplikace Galerie si můžete prohlížet své fotografie a videa. Můžete také ořezávat videa, přidávat fotorámečky a speciální efekty atd.
 1. Otevřete aplikaci Galerie.
 2. Klepněte na pro volbu toho, jak chcete své fotografie a videa zobrazit, například podle alba, události nebo polohy.
 3. Přejděte na album nebo skupinu fotografií.
 4. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.

Zobrazování fotografií a videí podle události

Fotografie a videa můžete zobrazovat podle toho, kdy a kde byly pořízeny.
 1. Otevřete aplikaci Galerie.
 2. Na hlavní obrazovce aplikace Galerie klepněte na položku > Události. Fotografie a videa, která pořídíte pomocí zařízení HTC One SV, jsou seskupovány podle času a umístění.
 3. Klepněte na dlaždici pro zobrazení všech fotografií a videí pořízených během určité události.

Zobrazení fotografií podle umístění

Pomocí zobrazení Mapa můžete zobrazit fotografie podle umístění.
Důležité: Na mapě se zobrazí pouze fotografie s geoznačkou.
 1. Otevřete aplikaci Galerie.
 2. Na hlavní obrazovce aplikace Galerie klepněte na položku > Locations.
 3. Oddalte nebo přejeďte prstem přes mapu, dokud se nezobrazí numerický indikátor umístění. Číslo v indikátoru umístění ukazuje, kolik fotografií bylo pořízeno na tomto místě.
 4. Klepněte na indikátor umístění. Zobrazí se fotografie pořízené na stejném místě.
Tip:

Chcete zjistit, kde jste pořídili určitou fotografii? Při zobrazení fotografie na celou obrazovku klepněte kamkoli na obrazovku a potom klepněte na položky > Zobrazit na mapě. (Položka Zobrazit na mapě je k dispozici, pokud jste povolili možnost Fotografie s geoznačkou v aplikaci Fotoaparát.)

0 lidí to považuje za užitečné