Přeuspořádání karet aplikací

Přeuspořádání karet aplikací

V některých aplikacích můžete přidávat nebo přeuspořádávat karty, abyste si usnadnili získávání nejdůležitějších informací.
  1. Otevřete aplikaci, která má karty.
  2. Stiskněte a přidržte kartu, dokud se nezobrazí obrazovka pro přeuspořádání karet.
  3. Můžete provádět následující:
    • Vyberte karty, které chcete přidat.
    • Změnit pořadí karet. Stiskněte a přidržte vedle karty a potom ji přetáhněte na novou pozici.
  4. Klepněte na tlačítko Hotovo.
0 lidí to považuje za užitečné