ZAČÍNÁME
Seskupování aplikací do složky
ZAČÍNÁME

Seskupování aplikací do složky

Seskupte aplikace na panelu spouštění pomocí složek nebo pomocí Výchozí obrazovky, aby se uvolnil prostor a mohli jste přidat další aplikace.
 1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.
 2. Otevřete složku klepnutím.
 3. Klepněte na .
 4. Vyberte jednu nebo více aplikací, které chcete přidat do složky.
 5. Klepněte na tlačítko Hotovo.
Tip:
 • Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace. Nejprve přidejte zástupce na Výchozí obrazovku a potom jej přetáhněte do složky.
 • Ve zobrazení Všechny aplikace můžete také aplikace seskupit do složky. Klepněte na položku > Vlastní. Stiskněte a přidržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci. Přetáhněte tak více aplikací, které chcete seskupit do složky.

Přejmenování složky

 1. Otevřete složku klepnutím.
 2. Klepněte na titulní řádek okna složky.
 3. Zadejte název nové složky.
 4. Zavřete složku klepnutím mimo ní.

Odstranění položek ze složky

 1. Otevřete složku klepnutím.
 2. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na pro její odstranění.
  Poznámka: Pokud chcete aplikaci odebrat ve zobrazení Všechny aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci a přetáhněte ji ze složky.
Pokud ve složce zbývá již jen jedna položka, složka zruší seskupení poslední položky a sama se automaticky odstraní.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
537
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-sv
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY