ZAČÍNÁME
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku
ZAČÍNÁME

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na Výchozí obrazovku

Přesunutí widgetu nebo ikony

Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jednoho panelu na druhý.
  1. Jedním prstem stiskněte a podržte widget nebo ikonu.
  2. Druhým prstem rychle přejeďte vlevo nebo vpravo pro otočení obrazovky na jiný panel na Výchozí obrazovce.
  3. Uvolněte widget nebo ikonu.
  4. Pro přesunutí widgetu nebo ikony do jiné polohy na panelu jednoduše položku stiskněte a přidržte a pak ji přetáhněte.

Odebrání widgetu nebo ikony

  1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na .
  2. Když se widget nebo ikona zobrazí červeně, zvedněte prst.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
537
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-sv
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-home_screen-rearrange_remove_widgets