Přidání aplikací a dalších zástupců na Výchozí obrazovku

Přidání aplikací a dalších zástupců na Výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku umístěte aplikace, které často používáte. Přidat můžete také zástupce pro často používaná nastavení, záložkou označené webové stránky atd.
  1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Přizpůsobit.
  2. Klepněte na položku Přizpůsobit výchozí obrazovku.
  3. Klepněte na položku > Aplikace nebo Zkratky. Můžete provádět následující:
    • Posunutím prstu procházejte aplikacemi nebo zkratky.
    • Klepněte na položku pro hledání specifických aplikací nebo zástupců.
  4. Stiskněte a přidržte aplikaci nebo zástupce a potom je přetáhněte na miniaturu výchozí obrazovky, na kterou je chcete přidat.
Poznámka: Pokud chcete přidat aplikaci ze zobrazení Všechny aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci a přetáhněte ji na . Pusťte aplikaci na prázdné místo na Výchozí obrazovce.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné