Záznam videí s pomalým pohybem

Záznam videí s pomalým pohybem

Znovu si přehrajte velmi rychlou akci kousek po kousku a přidejte ke svému videu trochu napětí.
Důležité: V tomto režimu není zachycen zvuk.
  1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
  2. V nabídce Režim záznamu videa klepněte na položku Scéna > Video s pomalým pohybem.
  3. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
  4. Klepnutím na tlačítko zahájíte zaznamenávání.
  5. Pro zastavení zaznamenávání klepněte na .

Po zaznamenání vašeho videa s pomalým pohybem můžete změnit rychlost přehrávání vybraných částí, když video upravujete v aplikaci Galerie.

0 lidí to považuje za užitečné