Používání HDR

Používání HDR

Při pořizování portrétů proti jasnému pozadí použijte scénu HDR (High Dynamic Range) pro jasné zachycení vašich předmětů. HDR vyzdvihne detaily osvětlených i zastíněných ploch, a to i při vysoce kontrastním osvětlení.
  1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
  2. Pro pořízení fotografie HDR klepněte v nabídce Režim snímání Fotografie na položku HDR a potom klepněte na .
    Poznámka:
    • HDR je také k dispozici, když používáte přední fotoaparát.
    • Funkce HDR funguje nejlépe, když se váš objekt nehýbá. Fotoaparát pořídí více snímků při různé úrovni expozice a spojí je do jedné vylepšené fotografie.
0 lidí to považuje za užitečné