APLIKACE A FUNKCE
Pořizování panoramatických fotografií
APLIKACE A FUNKCE

Pořizování panoramatických fotografií

Ať se jedná o most Golden Gate nebo o Eiffelovu věž, můžete vyfotografovat cokoli širokého nebo vysokého na jediné fotografii.
Důležité: Když jste v tomto režimu, některé funkce fotoaparátu nejsou k dispozici, například přibližování a oddalování.
  1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku .
  2. V režimu snímání Fotografie klepněte na položku Široký panoramatický snímek.
  3. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na . Zobrazí se směrové šipky a vyzvou vás, abyste se posunuli vlevo nebo vpravo ve zobrazení na šířku (nebo se posuňte nahoru či dolů ve zobrazení na výšku).
  4. Posunujte telefon HTC One SV co nejplynuleji a on automaticky snímky pořídí.

    Klepnutím na tlačítko můžete také pořizování kdykoli zastavit.

Fotoaparát spojí vaše snímky do jedné fotografie.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
537
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-sv
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-camera-panoramic