Pořizování dávek snímků

Pořizování dávek snímků

Chcete pořizovat fotografie pohybujících se předmětů? Ať se jedná o fotbalový zápas vašeho dítěte, nebo o automobilový závod, můžete akci zachytit.
Důležité: Při používání této funkce dbejte na to, abyste měli scénu Normální.
  1. Na obrazovce Hledáček stačí stisknout a podržet . Fotoaparát pořídí dávku až 20 snímků vašeho předmětu.
  2. Po pořízení snímků proveďte některou z následujících akcí:
    • Pokud chcete zachovat jen jednu fotografii, vyberte fotografii, která se vám líbí nejvíce, a potom klepněte na položku Nejlepší snímek.
    • Pokud chcete uložit fotografie jako dávku, stiskněte .
0 lidí to považuje za užitečné