ZAČÍNÁME
Jak prodloužit výdrž baterie
ZAČÍNÁME

Jak prodloužit výdrž baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC One SV používáte. Řízení napájení zařízení HTC One SV přispívá ke zvýšení životnosti baterie.

Pokud potřebujete prodloužit životnost baterie, vyzkoušejte některé z těchto tipů:

Zjištění využívání baterie

Monitorování využívání baterie vám pomůže zjistit, co využívá energii nejvíce, abyste se mohli rozhodnout, zda budete chtít něco podniknout. Podrobnosti najdete v části Zjištění využívání baterie.

Správa připojení

 • Vypněte bezdrátová připojení, která nepoužíváte.

  Zapněte nebo vypněte připojení, jako jsou mobilní data, Wi-Fi nebo Bluetooth, přejděte do Nastavení a klepněte na jejich spínače pro Zap./Vyp.

 • GPS zapínejte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu.

  Abyste zabránili tomu, že některé aplikace budou používat GPS na pozadí, nechte nastavení Satelity GPS vypnuté. Toto nastavení zapněte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu při používání navigace nebo aplikace využívající polohu. Přejděte na Nastavení a klepněte na položku Umístění pro zapnutí nebo vypnutí tohoto nastavení. Další informace o službách stanovení polohy viz v části Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy.

 • Pokud je povolena možnost Režim spánku v části Nastavení > Napájení, v době mimo špičku telefon vypne datové připojení po tom, co je obrazovka vypnutá 15 minut a není žádná činnost sítě (žádné stažené položky, datové proudy ani používání dat). Po zapnutí obrazovky se datové připojení obnoví.

Správa displeje

K úspoře energie baterie přispěje snížení jasu, nechávat displej přecházet do režimu spánku, když telefon nepoužíváte, a snaha o jednoduchost.

 • Používejte automatický jas (výchozí) nebo jas snižte ručně.
 • Nastavte interval vypnutí obrazovky na kratší dobu.
 • Na Výchozí obrazovce nepoužívejte živou tapetu pro Výchozí obrazovku. Animační efekty jsou dobré, když se chcete před druhými vytáhnout, ale vybíjejí vaši baterii.

  Trochu může také pomoci změna tapety na obyčejné, černé pozadí. Čím méně barev je zobrazeno, tím méně baterie se spotřebuje.

 • Nastavte webový prohlížeč na automatické ztlumení obrazovky při načítání webových stránek. Otevřete aplikaci Internet a potom klepněte na položky > Nastavení > Usnadnění > Při načítání stránky ztlumit obrazovku.

Další podrobnosti najdete v části Nastavení a zabezpečení a Přizpůsobení.

Správa aplikací

 • Nainstalujte nejnovější software a aktualizace aplikací. Aktualizace někdy obsahují výkonnost baterie.
 • Odinstalujte nebo zakažte aplikace, které nikdy nepoužíváte.

  Mnoho aplikací spouští procesy nebo synchronizuje data na pozadí, i když je nepoužíváte. Pokud najdete aplikace, které již nepotřebujete, odinstalujte je.

  Pokud byla některá aplikace nainstalována předem a nelze odstranit, zakázáním této aplikace je i přesto možné zabánit ji v souběžně běžícími daty pro synchronizaci. V části Nastavení > Aplikace přesuňte prst na kartu Vše, klepněte na aplikaci a potom klepněte na položku Zakázat.

Omezení dat a synchronizace na pozadí

Data a synchronizace na pozadí mohou spotřebovat velké množství energie baterie, pokud máte nastaveno mnoho aplikací na synchronizaci dat na pozadí. Doporučujeme, abyste nedovolili aplikacím synchronizovat data příliš často. Určete, které aplikace lze nastavit s delšími intervaly synchronizace nebo které lze synchronizovat ručně.

 • V možnosti Nastavení klepněte na položku Účty a synchronizace a zjistěte, které typy dat jsou synchronizovány v online účtech. Když zjistíte, že je baterie vybitá, dočasně zakažte synchronizaci některých dat.
 • Pokud máte více e-mailových účtů, zvažte prodloužení intervalu synchronizace některých účtů.

  V aplikaci Pošta vyberte účet, klepněte na položky > Nastavení > Synchronizovat, odeslat a přijmout a potom upravte nastavení v části Frekvence synchronizace.

 • Pokud necestujete z místa na místo, synchronizujte aktualizace počasí pouze vašeho aktuálního umístění, a ne všech uvedených měst. Otevřete aplikaci Počasí a potom klepněte na položku > Upravit pro odstranění nepotřebných měst.
 • Moudře zvolte widgety.

  Některé widgety synchronizují data neustále. Zvažte, že nedůležité widgety odstraníte z Výchozí obrazovky.

 • V aplikaci Obchod Play klepněte na položky > Nastavení a potom zrušte zaškrtnutí položky Automaticky přidávat widgety, abyste zabránili automatickému přidávání widgetů na Výchozí obrazovku, když si nainstalujete nové aplikace. Také klepněte na položku Automatická aktualizace aplikací > Automaticky neaktualizovat aplikace, pokud vám vyhovuje aktualizovat aplikace ručně z aplikace Obchod Play.

Další tipy

Pro další úsporu energie v baterii vyzkoušejte tyto tipy:

 • Snižte hlasitost vyzváněcího tónu a médií.
 • Minimalizujte používání vibrací nebo zvukové odezvy. V možností Nastavení klepněte na položku Zvuk a zvolte položky, které nepotřebujete a které můžete zakázat.
 • Zkontrolujte nastavení aplikací, protože můžete najít další možnosti k optimalizaci baterie.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
537
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-sv
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
topic_tag-power-maximize_battery_life