Seznamte se s nastaveními

Seznamte se s nastaveními

Chcete změnit vyzváněcí tón, nastavit připojení Wi-Fi nebo přidat své účty? Takové a další věci můžete provádět v položce Nastavení.
 1. Otevřete Nastavení z panelu Rychlé nastavení nebo z obrazovky Všechny aplikace.
  • Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení a potom klepněte na .
  • Na Výchozí obrazovce klepněte na pro přepnutí na obrazovku Všechny aplikace, a potom klepněte na položku Nastavení.
 2. Zde je několik základních nastavení, které můžete změnit:
  • Klepněte na spínač Vypnout/Zapnout vedle položky, jako je například Wi-Fi pro vypnutí či zapnutí. Pokud klepnete na samotnou položku, můžete konfigurovat její nastavení.
  • Klepněte na položku Zvuk pro nastavení vyzváněcího tónu, volbu zvukového profilu a konfiguraci nastavení zvuku příchozího hovoru.
  • Klepněte na položku Přizpůsobit pro změnu tapety na Výchozí obrazovce, stylu obrazovky uzamčení atd.
  • Klepněte na položku Účty a synchronizace pro přidání a přihlášení se k vašim účtům, jako je e-mail, sociální sítě atd.
  • Klepněte na položku Zabezpečení pro zabezpečení zařízení HTC One SV, například pomocí zámku obrazovky.
Související témata
0 lidí to považuje za užitečné