Režim spánku

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC One SV do režimu nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC One SV uloženo v tašce.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete tablet do režimu spánku. Zařízení HTC One SV se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Dobu, než HTC One SV přejde do režimu spánku, můžete změnit v nastavení Displej, gesta a tlačítka (nebo Displej a tlačítka).

Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC One SV probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Pokud jste nastavili obrazovku uzamčení, musíte ji odemknout.
Poznámka: Zařízení HTC One SV se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.
0 lidí to považuje za užitečné