Optimalizace životnosti baterie pomocí úsporného režimu

Optimalizace životnosti baterie pomocí úsporného režimu

Zapnutí úsporného režimu přispívá ke zvýšení životnosti baterie. Tento režim snižuje používání funkcí telefonu, které baterii velmi vyčerpávají, jako je CPU a displej.
  1. Vysuňte panel Oznámení.

    Pokud si chcete vybrat, které funkce telefonu vám mají ušetřit energii, klepněte na oznámení Úsporný režim, ještě než úsporný režim zapnete.

    Poznámka: Pokud vyberete možnost Datové připojení, zařízení HTC One S se automaticky odpojí od mobilní sítě po 15 minutách, když je v režimu spánku a datové připojení je nečinné (žádné stahování, datové proudy ani používání dat). Když je datové připojení v nečinnosti, pro úsporu energie baterie se pravidelně znovu připojuje a zase odpojuje.
  2. Klepnutím na tlačítko zaškrtnutí vedle oznámení Úsporný režim můžete úsporný režim zapnout nebo vypnout.
0 lidí to považuje za užitečné