Importování médií do aplikace HTC Sync Manager

Importování médií do aplikace HTC Sync Manager

Do aplikace HTC Sync Manager můžete shromáždit veškerou svou hudbu, fotografie a videa a pomocí vestavěného přehrávače si je užívat.
  • Klepněte na položky Hudba > KNIHOVNA a potom přetáhněte složku (nebo libovolný hudební soubor v této složce) do aplikace HTC Sync Manager.
  • Klepněte na položky Galerie > ALBA a potom přetáhněte složku (nebo libovolnou fotografii či video v této složce) do aplikace HTC Sync Manager.
Když přetáhnete složku nebo soubor, celá složka se přidá jako album do aplikace HTC Sync Manager. Cesta složky se také přidá do seznamu sledovaných složek v Nastavení.

Kdykoli budou ve sledovaných složkách nalezena nová média, budou automaticky importována do aplikace HTC Sync Manager.

Tip: Pro importování můžete také klepnout na položku > Nastavení a přidat složky, které obsahují požadovaná média. Po přidání klepněte na tlačítko OK.
0 lidí to považuje za užitečné