Odebrání účtu

Odebrání účtu

Ze zařízení HTC One S můžete účet odebrat pro odstranění všech informací, které jsou s ním spojeny. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.
  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Účty a synchronizace.
  2. Klepněte na typ účtu. Pokud je podporováno více účtů (například Exchange ActiveSync), klepněte na účet, který chcete odstranit.
  3. Klepněte na položku > Odstranit.
0 lidí to považuje za užitečné