Uspořádání fotografií a videonahrávek

Uspořádání fotografií a videonahrávek

Přesunutí fotografie do jiného alba

  1. V aplikaci Galerie klepněte na položku Můj telefon.
  2. Přejděte na album obsahující fotografii, kterou chcete přesunout.
  3. Fotografii stiskněte a přidržte.
  4. Klepněte na položku Přesunout do a vyberte cílové album.
Tip:

Pokud chcete fotografii zkopírovat, a ne přesunout, stiskněte a přidržte fotografii a klepněte na položku Kopírovat do.

Přejmenování alba

Pokud jste si vytvořili alba pro uspořádání fotografií, můžete tato alba přejmenovat.
  1. Ve zobrazení Alba v aplikaci Galerie stiskněte a přidržte album, které chcete přejmenovat.
  2. Klepněte na položku Přejmenovat.
Poznámka: Některá alba, například Snímky z fotoaparátu a Všechny fotografie, přejmenovat nelze.
0 lidí to považuje za užitečné