Zjištění využívání baterie

Zjištění využívání baterie

Podívejte se na seznam aplikací, které využívají baterii. Můžete také zobrazit, nakolik a jak dlouho byla baterie používána pro každou aplikaci.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na tlačítko Energie > Využívání.
 3. Můžete provádět následující:
  • Klepněte na aplikaci, abyste zjistili, jak používá baterii. Uvidíte, nakolik využívají napájení z baterie prostředky, jako je displej a CPU pro aplikace další uživatelské potřeby.
  • Klepnutím na aplikaci zavřete.
Tip: Pokud při zobrazení obrazovky s podrobnostmi využívání baterie uvidíte tlačítka, můžete na ně klepnout a upravit nastavení, která mají vliv na používání baterie, nebo vypnout funkci, která spotřebovává baterii.

Zjištění historie baterie

Zjistěte, jak dlouho zařízení HTC One S používáte od poslední nabití. Můžete také zobrazit graf, z něhož vyplývá, jak dlouho byla obrazovka zapnutá a jak dlouho jste používali připojení, jako je mobilní síť nebo Wi-Fi.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na tlačítko Energie > Historie.
 3. Pokud zařízení HTC One S používáte od posledního nabití dlouho, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo pro upravení velikosti grafu, který podrobně uvádí využívání baterie během doby.

  Přiblížení nebo oddálení grafu lze rovněž provést štípnutím prsty nebo roztažením prstů na obrazovce.

0 lidí to považuje za užitečné