Odemčení obrazovky

Odemčení obrazovky

Pro odemčení obrazovky vytáhněte kroužek nahoru.
Poznámka: Pokud jste si nastavili zámek obrazovky, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC One S odemkne.
Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete přetáhnout nebo do kruhu pro připomenutí nebo zrušení události či budíku.

Otevření aplikace nebo složky z obrazovky uzamčení

  • Pro odemčení obrazovky a přímé přejití do aplikace nebo složky přetáhněte na obrazovce zamčení aplikaci nebo složku dolů do kruhu.
    Tip: Zástupci na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění na Výchozí obrazovce. Chcete-li změnit zástupce na obrazovce uzamčení, nahraďte aplikace nebo složky na panelu spouštění.
  • Pokud na obrazovce uzamčení je oznámení nebo informace, například zmeškaný hovor či nová zpráva, můžete ji přetáhnout na kroužek pro přímé přejití na aplikaci.
0 lidí to považuje za užitečné