Dotyková gesta

Dotyková gesta

Pomocí dotykových gest můžete ovládat prvky na Výchozí obrazovce, otevírat aplikace, procházet seznamy a mnohem více.

Klepnutí

Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.

Stisknutí a přidržení

Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.

Přesunutí nebo posunutí

Rychle prst přesuňte svisle nebo vodorovně přes obrazovku, abyste přešli na jiné Výchozí obrazovky, procházeli dokumenty a mnohem více.

Přetažení

Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když se pohybujete vlevo nebo vpravo po Výchozí obrazovce nebo když rychle procházíte kontakty nebo seznam zpráv.

Stisknout a rychle posunout

Na Výchozí obrazovce můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jedné obrazovky na druhou.

Stiskněte a přidržte widget nebo ikonu jedním prstem a jiným prstem rychle přejeďte po obrazovce na nové místo.

Stažení a roztažení

V některých aplikacích, jako je Galerie, Zprávy, Pošta nebo webový prohlížeč, roztáhněte své prsty na obrazovce pro přiblížení, když máte zobrazený obrázek nebo text.

Stažením prstů na obrazovce obrázek nebo text oddálíte.

Přejetí dvěma prsty

V některých aplikacích, které mají třídění, například Pošta nebo Lidé, můžete procházet na obrazovce nahoru nebo dolů přejetím dvou prstů. Na obrazovce se zobrazí pořadí třídění a je možné snadno procházet požadované informace.

Přejetí třemi prsty

Přejeďte obrazovku třemi prsty pro sdílení obsahu, jako jsou fotografie, videa a hudba ze zařízení HTC One S, do televizoru nebo reproduktorů.

Poznámka: Funkce Gesta HTC je ve výchozím nastavení povolena, takže gesto se třemi prsty je využito exkluzivně pro sdílení obsahu. V aplikacích, jako jsou hry nebo hudební nástroje, také nebude možné používat gesta s více prsty (gesta se třemi prsty a více).

Pokud v takových aplikacích chcete používat gesta s více prsty, zrušte možnost Gesta HTC v položce Nastavení > Displej, gesta a tlačítka. Tak zakážete sdílení obsahu.

0 lidí to považuje za užitečné