Nastavení a služby
Resetování zařízení HTC One S (obnovení hardwarového nastavení)
Nastavení a služby

Resetování zařízení HTC One S (obnovení hardwarového nastavení)

Pokud předáváte zařízení HTC One S jinému uživateli nebo má zařízení HTC One S stálé problémy, které nelze vyřešit, proveďte obnovení původního nastavení (tzv. hardwarové resetování neboli úplné obnovení).

Výstraha: Obnovení původního nastavení trvale odstraní všechna data a uzpůsobená nastavení a všechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení z nabídky nastavení

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
  2. Klepněte na položku Zálohovat a reset.
  3. Klepněte na položku Resetovat telefon.
  4. Pokud chcete trvale odstranit média a další data ze zařízení HTC One S, klepněte na položku Odstranit všechna data.
  5. Klepněte na položku Resetovat telefon a potom klepněte na OK.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC One S nebo zpřístupnit nabídku nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC One S.

  1. Stiskněte a přidržte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a potom stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ.
  2. Vyčkejte na zobrazení obrazovky se třemi snímky Android, pak uvolněte tlačítko NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST.
  3. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH DAT a pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
438
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY