Zadávání slov s predikcí textu

Zadávání slov s predikcí textu

Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.
Tip: Klepnutím na přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání klávesnice telefonu.
Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:
 • Pokud v seznamu doporučných je požadované slovo zvýrazněné zeleně nebo oranžově, můžete klepnout na mezerník a vložit je do textu.
 • Pokud se požadované slovo zobrazí v seznamu doporučených dříve, než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
 • Pokud je vpravo od seznamu doporučených zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další možnosti.

Nastavení druhého jazyka prediktivního textu

Můžete nastavit dvojjazyčné zadávání slov s predikcí. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input > Volba klávesnice > Dvojjazyčná predikce a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

Při zadávání textu pomocí standardního rozvržení klávesnice klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučných a bude tak automaticky přidáno.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně.

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
 3. Klepněte na položku Osobní slovník > .
 4. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.

Úprava nebo odstranění slova ve slovníku prediktivního textu

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
 3. Klepněte na položku Osobní slovník.
  • Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
  • Pro odstranění slov ze slovníku klepněte na položku . Vyberte slova, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Zálohování osobního slovníku

Můžete zálohovat nová slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
 3. Klepněte na položku Osobní slovník > > Zálohovat do úložiště nebo Zálohovat do e-mailu.
 4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.

Import osobního slovníku

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
 3. Klepněte na položky Osobní slovník > > Obnovit z úložiště.
 4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.
0 lidí to považuje za užitečné