Nastavení a služby
Používání klávesnice na obrazovce
Nastavení a služby

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte aplikaci nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce. Po zadání textu stiskněte pro zavření klávesnice na obrazovce.

Výběr uspořádání klávesnice

Zvolte uspořádání klávesnice podle způsobu svého psaní.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input > Volba klávesnice.
 3. Klepněte na položku Typy klávesnice a potom vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít.

Zadávání textu

Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů jednoduše klepejte na klávesy na obrazovce.
 • Klepněte na pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
 • Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
 • Přesuňte prst vpravo pro zobrazení číselných kláves nebo přesuňte prst vlevo pro změnu jazyků klávesnice (není k dispozici, pokud používáte funkci sledovat klávesnici).

Volba několika jazyků klávesnice

Pokud je v zařízení HTC One S k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Jazyk a klávesnice.
 2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
 3. Klepněte na položku Volba klávesnice a potom zvolte jazyky, které chcete.

Změna jazyka klávesnice

 • Pokud jste vybrali více než jeden jazyk klávesnice, klepejte na tlačítko jazyk (například ), dokud neuvidíte jazyk, který chcete použít.
 • Přesuňte prst vlevo pro změnu jazyků klávesnice (není k dispozici, pokud používáte funkci sledovat klávesnici).
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
438
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY