Nastavení a služby
Změna nastavení displeje
Nastavení a služby

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Displej, gesta a tlačítka (nebo Displej a tlačítka) a potom klepněte na položku Jas.
 3. Zrušte zaškrtnutí možnosti Automatický jas.
 4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Displej, gesta a tlačítka (nebo Displej a tlačítka) a potom klepněte na položku Spánek.
 3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky

Poznámka: Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Displej, gesta a tlačítka (nebo Displej a gesta).
 3. Zrušte výběr možnosti Automatické otočení obrazovky.

Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení zařízení HTC One S, proveďte kalibraci obrazovky.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Displej, gesta a tlačítka (nebo Displej a tlačítka) a potom klepněte na položku Kalibrace G-Sensoru.
 3. Položte zařízení HTC One S na vodorovný povrch a klepněte na položku Kalibrovat.
 4. Po kalibraci klepněte na tlačítko OK.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení

 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Klepněte na položku Displej, gesta a tlačítka (nebo Displej a gesta).
 3. Zvolte možnost Nevypínat obrazovku.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
438
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY