Odeslání informací pomocí Bluetooth

Odeslání informací pomocí Bluetooth

Důležité: Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu „Příjem přenosů​“‍ nebo „Příjem souborů​“‍. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
 1. V zařízení HTC One S otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
 2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:
  Kontakt
  1. V aplikaci Lidé klepněte na kontakt pro zobrazení podrobností kontaktu.
  2. Klepněte na a potom klepněte na položku Odeslat kontakt.
  3. Klepněte na položku Odeslat kontakt prostřednictvím a potom zvolte Bluetooth.
  Událost Kalendáře V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky Předat dál > Bluetooth.
  Fotografie nebo videa
  1. V aplikaci Galerie zvolte album.
  2. Klepněte na Sdílet > Bluetooth.
  Zachycená fotografie či video Po zachycení klepněte na obrazovce náhledu Fotoaparát na položku > Bluetooth. (Nezapomeňte, že nejprve musíte nastavit dobu trvání kontroly v nastavení Fotoaparát.)
  Hudební stopa Když je skladba zobrazena v aplikaci Hudba na obrazovce Nyní se přehrává, klepněte na položky > Sdílet > Sdílet soubor > Bluetooth.
  Hlasový záznam Na obrazovce seznamu Hlasový záznamník stiskněte a přidržte hlasový klip a potom klepněte na položku Sdílet > Bluetooth.
  Prohlížeč
  • Na webové stránce, kterou chcete sdílet, klepněte na položky > Sdílet > Bluetooth.
  • Při zobrazení webové stránky v režimu Čtení klepněte na položky > Bluetooth.
 3. Zapněte Bluetooth a proveďte spárování s přijímacím zařízením, pokud jste k tomu vyzváni.
 4. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

Kam se ukládají odeslané informace

Když odešlete informace pomocí Bluetooth, závisí umístění, na které jsou informace uloženy, na typu informací a na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízení.

Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

 • V systému Windows XP může být cesta následující: C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange
 • V systému Windows Vista může být cesta následující: C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents
 • V systému Windows 7 může být cesta následující: C:\Users\[your username]\Documents\Bluetooth Exchange Folder

Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu soboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky "‍Obrázky"‍.

0 lidí to považuje za užitečné