Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

Odpojení zařízení Bluetooth

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
  2. Klepněte na položku Bluetooth. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
  3. V části Párovaná zařízení klepněte na název zařízení, které chcete odpojit.
  4. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Klepněte na název zařízení, abyste je opětovně připojili.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
  2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro Zap./Vyp. Bluetooth, abyste ji zapnuli.
  3. Klepněte na položku Bluetooth. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
  4. V části Párovaná zařízení klepněte na vedle zařízení, které chcete odpojit.
  5. Klepněte na Zrušit párování.
0 lidí to považuje za užitečné