Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady nebo autosady Bluetooth.
Důležité:
 • Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušní sada podporovat profil A2DP Bluetooth.
 • Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je zařízení HTC One S mohlo vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro Zap./Vyp. Bluetooth, abyste ji zapnuli.
 3. Klepněte na položku Bluetooth. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
 4. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, klepněte na položku a potom klepněte na Hledat zařízení pro obnovení seznamu.
 5. Když uvidíte název sluchátek v části Dostupná zařízení, klepněte na něj.
 6. Zařízení HTC One S se automaticky pokusí spárovat se sluchátky.
 7. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.
Pod názvem sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojeny k zařízení HTC One S, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth .

Připojení sluchátek nebo autosady

Normálně můžete snadno sluchátka připojit zapnutím funkce Bluetooth na telefonu HTC One S a pak zapnutím sluchátek. Může však být nutné připojení provést ručně, pokud byla sluchátka používána s jiným zařízením Bluetooth.
Důležité: Zkontrolujte, zda jsou sluchátka v režimu viditelnosti. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.
 1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
 2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro Zap./Vyp. Bluetooth, abyste ji zapnuli.
 3. Klepněte na položku Bluetooth. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
 4. Klepněte na název sluchátek v části Párovaná zařízení.
 5. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části „Zrušení párování zařízení Bluetooth​“‍ v této kapitole, pak postupujte podle kroků v „Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth​“‍ výše.

0 lidí to považuje za užitečné