Nastavení a služby
Základní informace o Bluetooth
Nastavení a služby

Základní informace o Bluetooth

Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
  2. Klepnutím na spínač pro Zapnutí/Vypnutí Bluetooth funkci zapněte nebo vypněte.
Poznámka: Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Změna názvu zařízení

Název zařízení identifikuje HTC One S ostatním zařízením.

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku .
  2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, klepněte na spínač pro Zap./Vyp. Bluetooth, abyste ji zapnuli.
  3. Klepněte na položku Bluetooth. Zobrazí se obrazovka Bluetooth.
  4. Klepněte na položku a potom klepněte na položku Přejmenovat telefon.
  5. V dialogovém okně zadejte název HTC One S a klepněte na tlačítko Přejmenovat.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
438
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY