APLIKACE A FUNKCE
Sledování videí na YouTube
APLIKACE A FUNKCE

Sledování videí na YouTube

Pomocí aplikace YouTube můžete zjistit, co na této webové stránce pro sdílení videí letí.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > YouTube.
 2. Posuňte prst vlevo pro zobrazení panelu oznámení.
 3. Vyberte kategorii a procházejte seznamem videí a pak klepněte na video, které chcete sledovat.
 4. Při sledování video nahrávky můžete provádět tyto operace:
  • Otočte zařízení HTC One S na stranu, abyste mohli video sledovat na celou obrazovku.
  • Klepnutím na obrazovku videa provedete pozastavení, pokračování přehrávání nebo můžete přetáhnout posuvník na jinou část videa.
  • Klepněte na kartu, pokud se chcete dozvědět o videu více, zobrazit související videa nebo zjistit, co si myslí ostatní diváci. Když přesunete prst po kartách, zjistíte, zda jsou k dispozici další položky.
Klepnutím na ikonu YouTube se vrátíte na hlavní obrazovku.

Vyhledávání video nahrávek

 1. V aplikaci YouTube klepněte na položku .
 2. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat. Při zadávání se v seznamu zobrazují odpovídající položky.
 3. Pokud v doporučeních naleznete to, co hledáte, klepněte na to.
  Tip: Klepnutím na ji zadejte do pole pro vyhledávání. Zobrazí se nové návrhy a můžete zadat další text nebo klepnutím na vedle následného návrhu rychle upřesnit hledání.
 4. Projděte výsledky a klepněte na video, které chcete přehrát.
  Tip: Máte také možnost zobrazit výsledky, které byly nedávno zveřejněny. Klepněte na položku Stále a potom vyberte požadované časové období.

Uložení videa na později

Uložte si video do seznamu Sledovat později, aby bylo stále k dispozici v aplikaci YouTube, i když jste aplikaci zavřeli.
 1. Najděte video, které chcete uložit, a potom na ně klepněte.
 2. Klepněte na položku > Přidat účet > Sledovat později.

Pro shlédnutí uložených videí klepněte na panelu oznámení YouTube na název účtu a potom klepněte na položku Sledovat později. Vyberte video ze seznamu.

Načtení videí předem

Nastavte aplikaci YouTube tak, aby videa načítala předem, abyste je mohli sledovat bez přerušení. Videa se načítají předem, když se zařízení HTC One S nabíjí a je připojeno k síti Wi-Fi.

Další informace o načtení videí předem najdete v nápovědě k aplikaci YouTube.

 1. V aplikaci YouTube klepněte na položku > Nastavení > Načítání předem.
 2. Vyberte, jaký typ videí chcete načíst předem.

Videa se načítají předem, když se na obrazovce Seznam sledování nebo na kanálu, k jehož odběru jste se přihlásili, zobrazí . Ikona se změní na , když jsou videa připravena na sledování.

Vymazání historie hledání

 1. V aplikaci YouTube klepněte na položku > Nastavení.
 2. Klepněte na položku Hledat > Vymazat historii vyhledávání.

Sdílení odkazu video nahrávky

 1. Na obrazovce pro sledování videa klepněte na položku .
 2. Vyberte, jak má být sdílen odkaz na video z dostupných možností.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
438
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY