APLIKACE A FUNKCE
Pořizování poznámek
APLIKACE A FUNKCE

Pořizování poznámek

Pomocí aplikace Poznámky si můžete zapisovat nápady, otázky a vše ostatní. Můžete zadávat text, zaznamenávat zvuk, přikládat fotografie a dokumenty a dokonce spojit poznámky s událostí v aplikaci Kalendář.
Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Poznámky. Když aplikaci otevřete poprvé, můžete využít rychlou prohlídku a nastavit si účet Evernote. Pokud tento krok přeskočíte, můžete se ke službě Evernote přihlásit později v nastavení Účty a synchronizace.

Vytvoření zápisníku

 1. Na hlavní obrazovce Poznámky klepnutím na položku otevřete nabídku výběru a potom klepněte na položku Nový zápisník.
 2. Zadejte název zápisníku.
 3. Klepněte na položku Místní zápisník pro uložení zápisníku v zařízení HTC One S nebo klepněte na položku Synchronizovaný zápisník pro synchronizaci poznámek s účtem Evernote.
 4. Klepněte na tlačítko Vytvořit.
Pro otevření nebo přepnutí na jiný zápisník jednoduše znovu klepněte na a potom klepněte na název zápisníku.

Přesouvání poznámek

 1. Když je poznámka otevřená, klepněte na položku > Přesunout do.
 2. Vyberte cílový zápisník.
Najednou můžete přesunout několik poznámek. Na hlavní obrazovce Poznámky klepněte na položku > Přesunout poznámky a vyberte poznámky, které chcete přesunout.

Vytvoření poznámky

 1. S otevřeným zápisníkem klepněte na položku .
 2. Zadejte název poznámky.
 3. Zadejte zprávu:
  • Klepněte na zprávu a potom začněte psát text.
  • Klepnutím na tlačítko zahájíte zaznamenávání zvuku. Klepnutím na tlačítko zastavíte zaznamenávání.
  • Klepněte na položku > Připojit a zvolte typ souboru.
  • Klepněte na pro vytvoření obrázku a vložení do poznámky.
  • Klepněte na pro pořízení fotografie a vložení do poznámky.
  Tip: Pokud chcete změnit velikost fotografie, obrázku nebo kresby, kterou jste přiložili k poznámce, stiskněte a přidržte položku a potom klepněte na položku Změnit velikost. Stiskněte a přidržte šipku a potom ji přetáhněte pro změnu velikosti položky.
 4. Klepněte na tlačítko > Uložit.
Pro propojení poznámky s událostí klepněte na položku > Kalendář.

Vytvoření obrázku

Můžete vytvořit obrázek, klihykáky nebo ilustrace a zahrnout je do své poznámky.
 1. S otevřenou poznámkou klepněte na položku .
 2. Zvolte požadovanou barvu.
 3. Prstem kreslete na prázdnou část.
 4. Pokud část obrázku chcete smazat, klepněte na a potom posuňte prst vlevo nebo vpravo na oblast, kterou chcete smazat. Můžete také klepnout na položku > Zpět pro odstranění posledního tahu.
 5. Klepnutím na vložte obrázek do poznámky.

Import webové stránky do poznámky

 1. Při prohlížení webové stránky v aplikaci Internet klepněte na položku > Sdílet.
 2. Klepněte na položku Poznámky. Webová stránka je importována do poznámky jako obrázek.
Pro přidání textu nebo připojení obrázku nebo načrtnutí poznámky klepněte na prostor před nebo za webovou stránkou.

Kontrola poznámky

Přehrání zvukové nahrávky v aplikaci Poznámky

Po nahrání schůzky si můžete poslechnout zvukový klip a připomenout si hlavní body. Pokud jste si při nahrávání zvuku dělali poznámky, přidají se časové značky (malé barevné uzlíky na panelu zvuku) pro přišpendlení vašich poznámek do časového rámce zvukové nahrávky.
 1. Otevřete poznámku tam, kde máte zaznamenaný hlasový klip.
 2. Klepnutím na přehrajte zvukový záznam.
 3. Klepněte na nebo pro přejití na další nebo předchozí časovou značku. Když přecházíte z jedné časové značky na druhou, uvidíte miniaturu poznámky pro rychlý náhled toho, co jste si při nahrávání poznamenali.
Tip: Můžete také klepnout na konkrétní položku v poznámce pro přeskočení na příslušnou časovou značku a poslechnout si zvuk, který jste v tu chvíli nahráli.

Sdílení poznámky

 1. Při otevřeném zápisníku klepněte na poznámku, kterou chcete sdílet.
 2. Klepněte na > Sdílet poznámku.
 3. Vyberte, jak má být poznámka sdílena.
Poznámka:
 • U většiny možností sdílení jsou poznámky automaticky převedeny a poslány jako obrázky.
 • Pro vytištění poznámky klepněte na položku > Tisk. HTC One S a tiskárna by měly být připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

Synchronizace poznámek

Můžete si zvolit, zda chcete synchronizovat poznámky mezi zařízením HTC One S a účtem Evernote na webu automaticky nebo ručně.
Poznámka: Pro spuštění synchronizace poznámek se musíte v zařízení HTC One S přihlásit na svůj účet Evernote.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Poznámky.
 2. Pro ruční synchronizaci poznámek klepněte na a potom klepněte na položku Synchronizace.
 3. Chcete-li nastavit automatickou aktualizaci aplikace Poznámky, klepněte na na obrazovce Všechny poznámky a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace.
 4. Klepněte na svůj účet Evernote a potom přizpůsobte nastavení synchronizace.
Související témata
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
438
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY