APLIKACE A FUNKCE
Práce na dokumentech
APLIKACE A FUNKCE

Práce na dokumentech

Pomocí aplikace Polaris Office můžete na cestách upravovat soubory aplikace Microsoft Office Word (.doc a .docx), Microsoft Office Excel (.xls a .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt a .pptx) a soubory s prostým textem (.txt).
Tip: Můžete si také pouštět prezentace Microsoft Office PowerPoint (.pps).
Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Polaris Office.

Zobrazení dokumentu

Na hlavní obrazovce aplikace Polaris Office přejděte na soubor, který chcete, a otevřete jej.
Tip: Při zobrazení seznamu souborů klepněte na pro obnovení nebo seřazení seznamu.

Vytvoření dokumentu

 1. Na hlavní obrazovce Polaris Office klepněte na položku > Nový.
 2. Zvolte typ souboru, který chcete vytvořit.
 3. Začněte zadávat text.
 4. Klepněte na pro uložení dokumentu.

Úprava dokumentu

 1. Na hlavní obrazovce aplikace Polaris Office přejděte na soubor, který chcete upravit, a otevřete jej.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint nebo dokument s prostým textem, klepněte na položku .
  • Pokud se jedná o soubor aplikace Microsoft Office Excel, klepněte na buňku a potom zadejte změny do textového pole.
 3. Posuňte prst přes panel nástrojů ve spodní části, abyste si mohli zvolit z různých funkcí pro upravení.
  Poznámka: Pokud panel nástrojů není vidět, klepněte na položku > Panel nástrojů zapnutý.
 4. Po provedení změn stiskněte a potom klepněte na Uložit nebo Uložit jako.

Úprava prezentace

 1. Když máte otevřený dokument Microsoft Office PowerPoint, klepněte na .
 2. Klepnutím na zobrazte další snímky a klepněte na snímek, který chcete upravit.
 3. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pro přidání dalšího snímku klepněte na a potom zvolte rozvržení.
  • Pro upravení textu dvakrát klepněte na textového pole v prezentaci.
  • Pro změnu velikosti snímku nebo textového pole klepněte na položku a potom přetáhněte .
  • Pomocí panelu nástrojů ve spodní části pokračujte v upravování prezentace.
 4. Klepnutím na zobrazte náhled prezentace.
 5. Stiskněte a klepněte na položky Uložit nebo Uložit jako.

Úprava sešitu

 1. Když máte otevřený soubor aplikace Microsoft Excel, klepněte na buňku v sešitu.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Klepněte na panel vzorce a zadejte text, čísla nebo symboly.
  • Pro zadání funkce klepněte na .
  • Pro výběr více buněk klepněte na jednu buňku a potom přetáhněte .
  • Pro změnu formátu textu nebo numerické hodnoty klepněte na buňku a potom klepněte na položku > Formát.
  • Pro vložení grafu vyberte informace, které chcete zahrnout do grafu, a potom klepněte na položku > Vložit > Graf.
  • Pomocí panelu nástrojů ve spodní části obrazovky pokračujte v upravování sešitu.
 3. Stiskněte a klepněte na položky Uložit nebo Uložit jako.
 
lidí to považuje za užitečné
Z rozevírací nabídky vyberte otázku:
438
cz
6
*Zadejte sem svůj komentář...
htc-one-s
Děkujeme!
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY