Používání map

Používání map

Když otevřete aplikaci Mapy Google, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panorámování na mapě.

Důležité: Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Mapy Google, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku > Mapy.
  2. Klepněte na položku pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka nebo ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.
  3. Klepněte na pro zapnutí nebo vypnutí režimu Kompasu. V režimu Kompas se mapa změní v šikmé zobrazení a automaticky se orientuje podle směru, ve kterém stojíte.

Zjištění podrobností o umístění

  1. Klepněte a stiskněte umístění na mapě. Nad umístěním se otevře balónová nápověda, s názvem umístění, částí adresy a miniaturou Street View (je-li k dispozici).
  2. Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace. Můžete obdržet pokyny pro směr k vašemu umístění, ověřit si blízká místa zájmu a další.
0 lidí to považuje za užitečné