Zobrazení nebo skrytí kalendářů

Zobrazení nebo skrytí kalendářů

  1. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na .
  2. Vyberte nebo zrušte výběr kalendáře, který chcete zobrazit nebo skrýt, a potom stiskněte tlačítko .
Poznámka:
  • Kalendáře se stále synchronizují v zařízení HTC One S, i když jsou skryté.
  • Můžete také zobrazit nebo skrýt úkoly, které jste vytvořili v zařízení HTC One S.

Proč se mé události kalendáře nezobrazují?

Pokud nemůžete najít události ze svých e-mailových účtů nebo sociálních sítí v aplikaci Kalendář, zjistěte, zda je v části Nastavení zapnutá synchronizace kalendáře.

  1. Posunutím otevřete panel Oznámení a pak klepněte na položku > Účty a synchronizace.
  2. Klepněte na typ účtu. Pokud je podporováno více účtů (například Exchange ActiveSync), klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
  3. Vyberte možnost Kalendář a potom klepněte na položku > Synchronizovat.
0 lidí to považuje za užitečné