Vytvoření události

Vytvoření události

Můžete vytvářet události, které se synchronizují s vašimi kalendáři Google nebo Exchange ActiveSync a také událostmi v zařízení HTC One S.
  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko > Kalendář.
  2. V kterémkoli zobrazení Kalendář klepněte na .
  3. Klepněte na a potom vyberte kalendář, ke kterému chcete přidat událost.
  4. Pro pozvání lidí klepněte na a vyberte, koho chcete pozvat.
  5. Zadejte a nastavte podrobnosti události.
  6. Klepněte na tlačítko Uložit. Nebo klepněte na položku Odeslat aktualizaci, pokud jste již na tuto událost pozvali lidi.

Kontrola plánu nové události

Předejděte tomu, že byste se na stejnou dobu domluvili více schůzek. V aplikaci Kalendář můžete zkontrolovat své schůzky a zjistit, zda by nová událost nabourala váš plán.
  1. Při vytváření události klepněte na položku Zkontrolovat kalendář.
  2. Stiskněte a podržte pole události a potom jej přetáhněte do dostupného časového intervalu.
  3. Přetažením tlačítek se směrovými šipkami upravte dobu trvání události. Pokud dojde ke konfliktu s jinými naplánovanými událostmi, zobrazí se zpráva.
  4. Klepněte na položku Hotovo pro návrat na obrazovku nové události a potom klepněte na položku Uložit.
0 lidí to považuje za užitečné