Tweeting v aplikaci Friend Stream

Tweeting v aplikaci Friend Stream

 1. V aplikaci Friend Stream klepněte na položku > Twitter.
 2. Klepněte na .
 3. Zadejte tweet.
 4. Klepněte na nebo pro přidání fotografie nebo vaší aktuální polohy do tweetu.
 5. Klepněte na tlačítko Vyvěsit.

Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat

 1. Na kterékoli kartě klepněte na .
 2. Do pole vyhledávání zadejte název Twitter.
 3. Klepněte na tlačítko .
 4. Ve výsledcích klepněte na uživatele aplikace Twitter, kterého chcete sledovat.
 5. Klepněte na položku > Sledovat.

Zrušení sledování uživatele aplikace Twitter

 1. Na kartě Všechny tweety klepněte na uživatele účtu Twitter, jehož sledování chcete ukončit.
 2. Klepněte na položku > Nesledovat.

Odeslání přímé zprávy

Přímou zprávu můžete zaslat pouze někomu, kdo vás sleduje.
 1. Na kartě Přímé zprávy klepněte na položku .
 2. Zadejte jméno uživatele Twitter do pole Komu.
 3. Zadejte zprávu a potom klepněte na položku Vyvěsit.
Můžete také odeslat přímou zprávu, když stisknete a podržíte tweet osoby, které chcete poslat přímou zprávu, a potom klepněte na položku Odeslat přímou zprávu v nabídce možností.

Odpověď na tweet nebo zpětné odeslání tweetu

 1. Na kartě Všechny tweety klepněte na tweet, na který chcete odpovědět nebo který chcete zpětně odeslat.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Klepněte na položku Retweet.
  • Klepněte na položku Odpovědět, zadejte svou odpověď nebo do tweetu přidejte osobní poznámku a potom klepněte na položku Zveřejnit.
0 lidí to považuje za užitečné